Aanmelden schooljaar 2021/2022

Jij wilt graag naar het Ichthus College. Wat moet je nu doen?
– Vraag je leerkracht om ons aanmeldingsformulier. 
– 
Of download het formulier hier. 
– Laat het invullen door je ouders /verzorgers dit kan digitaal. Print het uit

De leerkracht zorgt voor dat beide  formulieren tegelijk worden aangeboden bij het Ichthus College.